top of page

Brukerveiledning

Sjåfør

Brukerveiledningen er delt inn i tre deler: billettsalg, bytte av rull og innstillinger. Trykk på ønsket veiledning for trinnvis instruksjon.

Billettsalg

Denne delen av brukerveiledningen vil veilede deg gjennom prosessen med å selge billetter til kunder. Du vil lære hvordan du velger billettype, legger til antall billetter, og fullfører betalingstransaksjonen.

Bytte av rull

I denne delen vil du finne instruksjoner for hvordan du enkelt kan bytte papirruller i systemet. Vi forklarer trinnene som trengs for å sikre en jevn billettutskriftsprosess og forhindrer driftsavbrudd.

Innstillinger

Denne delen gir deg oversikt over systeminnstillingene. Du vil lære hvordan du tilpasser systemet etter dine behov, inkludert skriveroppsett og andre konfigurasjoner som er relevante for ditt bruk.

IMG_0604.jpeg
IMG_0607.jpeg
Billettsalg
Slå på tablet.jpg

1. Slå på tablet

Hold inne Power-knappen i 2 Sekunder

Innlogging_ombordsalg.png

3. Innlogging

Vennligst oppgi ditt brukernavn og passord for å logge inn. Hvis du ikke har innloggingsopplysningene, vennligst kontakt din operatør.

4.Valg av rute

For å velge ønsket sone, klikk på feltene "Velg fra" og "Velg til.

Galaxy Tab A - 3.png

2. Slå på skriveren

Dette gjøres ved å holde "Power"-knappen inne i 2 sekunder. Du vil høre en lyd og se en grønn lampe når skriveren er påslått

IMG_0624.jpeg
Galaxy Tab A - 3.png

5. Produkt kjøp  

Velg produktet ditt ved å trykke på ønsket billettype. Du kan enkelt fjerne en billett eller justere antallet ved å trykke på minus-ikonet til høyre for produktet.

6. Betalingsvalg

Kunden har muligheten til å velge mellom to forskjellige betalingsmåter: kort eller kontant.

Ombordsalg-velg betaling.png
Ombordsalg_kontakt.png

6.1 Betaling kontant

Ved valg av kontantbetaling, vil du få et ekstra trinn der du kan taste inn det mottatte beløpet. Systemet vil deretter automatisk beregne vekslepengene.

6.2 Betaling kort

Når du trykker på knappen "kort", blir informasjonen sendt videre til betalingsterminalen. Passasjeren kan velge å betale enten ved å bruke kontaktløs betaling eller ved å sette kortet inn i bunnen av kortterminalen

IMG_0600.jpeg
Printer.jpeg

7. Kvittering  

Et gyldig kvittering vil bli skrevet ut etter at kjøpet er fullført. Kvitteringen kan brukes som en gyldig billett i tillegg til betalingskortet.

8. Validering

Du kan enkelt validere allerede kjøpte billetter ved hjelp av denne funksjonen. Trykk på valideringsikonet øverst til høyre. Når du har trykket på valideringsknappen, blir informasjonen sendt til betalingsterminalen. Kunden må tæppe kortet som ble brukt for kjøpet av tjenesten for å sjekke om de har en gyldig billett.

Galaxy Tab A - 3-10.png
Galaxy Tab A - 3-2.png
Galaxy Tab A - 3-2.png

9. Annulering av kjøp & Salgsoversikt

Naviger til "Salgsoversikt" for en omfattende oversikt over alle salgstransaksjoner i løpet av det gjeldende skiftet. Her kan du også annullere kjøp ved behov.

Galaxy Tab A - 3-2-kopi.png

11. Avslutte skift

Etter hver arbeidsvakt er det viktig å avslutte skiftet. For å gjøre dette, trykk på menyknappen øverst til venstre for å få opp menyen. Skiftavslutningen gjøres ved å gå til "Avslutt skift" i menyen, deretter trykker du på "Avslutt skift"-knappen nederst til høyre. Du har også muligheten til å skrive ut en oppgjørsrapport om ønskelig.

10. Pause

Pause funksjonen lar deg midlertidig avbryte ditt nåværende skift.

Galaxy Tab A - 3-2.png

12. Slå av tablet

1. Hold inne Power-knappen + Volum ned-knappen i 2 sekunder.

2. Trykk på "Slå av" knappen på skjermen

3. Trykk en gang til på "Slå av" knappen på skjermen

Slå på tablet.jpg
Galaxy Tab A - 3-2.png

1.

2.

Galaxy Tab A - 3-3.png

3.

Bytte av rull

Bytte av rull

IMG_0624.jpeg

13. Slå av skriveren

Dette gjøres ved å holde "Power"-knappen inne i 2 sekunder. 

1. Åpne luken

For å åpne luke til papiret, trykk på knappen til høyre.

Printer_åpne luken.jpeg
Printer_åpen luke.jpeg

2. Fjerning av
gammelt rull  

Fjern eventuelle rester av den gamle papirrullen.

3. Sett inn ny rull

Innsetting av ny rull er kritisk, sørg for nøyaktig retning som illustrert på bildet

Printer_sett inn rull.jpeg
Printer_lukk luken.jpeg

4. Lukking og riving av overflødig Papir  

"For å fullføre prosessen, lukker du luka ved å trykke den ned til du hører et klikk. Deretter river du av eventuelt overflødig papir som stikker ut.

Innstillinger

Innstillinger

1. Gå til menyen innstillinger

For å få tilgang til innstillingene, trykker du på menyknappen øverst til venstre.

Galaxy Tab A - 3-2-kopi.png
Galaxy Tab A - 3-2.png

2. Innstillinger 

For å vise hele menyen, trykk på 'Innstillinger

3. Oversikt

I denne menyen har du muligheten til å utføre ulike handlinger, inkludert justering av tastelyd, tidssone, tilkobling av printer, endring av manuell IP-adresse,  sjekk av serienummer og logg.

Galaxy Tab A - 3-4.png
Galaxy Tab A - 3-4.png

4. Justering av tastelyd

Juster lydstyrken enkelt ved å skyve knappen fra venstre til høyre. Du kan også slå av lyden helt ved å skyve tastelydknappen til venstre.

5. Automatisk sonevalg

Når den automatiske sonevalgfunksjonen er aktivert, blir startsonen automatisk bestemt basert på kjøretøyets nåværende posisjon.

Galaxy Tab A - 3-4.png
Galaxy Tab A - 3-4.png

6.1 Bytt ut/koble til skriver

For å koble til skriveren, trykk på knappen 'Start' under 'Bytt ut skriver'.

6.2 Bytt ut/koble til skriver

Systemet søker automatisk etter alle tilgjengelige enheter. Når din enhet vises i oversikten til høyre, trykker du på den for å koble til.

Galaxy Tab A - 3-6.png
IMG_0624.jpeg

6.3 Slå på skriveren

For å få skriveren tilgjengelig i oversikten, må du sørge for at skriveren er slått på. Dette gjøres ved å holde "Power"-knappen inne i 2 sekunder. Du vil høre en lyd og se en grønn lampe når skriveren er påslått

7. Manuell IP-adresse

Hvis det er nødvendig å legge inn IP-adressen til betalingsterminalen manuelt, kan du enkelt gjøre det ved å trykke på feltet "Betalingsterminal, manuell IP-adresse" og legge inn den ønskede adressen. For å bekrefte den nye IP-adressen, trykk på "Lagre"-knappen.

Galaxy Tab A - 3-7.png
Galaxy Tab A - 3-8.png

8. Payment Terminal Debug

For å få tilgang til "Payment Terminal Debug" (loggen), trykker du på "Betalingsterminal serienr. / Betalingsterminal IP" nederst under Innstillinger-menyen. Her finner du en oversikt over eventuelle feilmeldinger som kan være nyttige for feilsøking og videreformidling av feilmeldinger til teknisk avdeling.

bottom of page